Our pricing is simple. Tell us a little about your
property and we'll take care of the rest.
Where is your property located?

How many Rooms do you have?

Calculate Pricing
Chúng tôi đã sử dụng Roomsy trong ba tháng và đã rất ngạc nhiên trước sự dễ sử dụng cùng với tốc độ phát triển của sản phẩm. Jaeyun (Người sáng lập) rất dễ để giải quyết nhu cầu khách hàng và phát triển sản phẩm của khách sạn.

Clive, Chủ nhân, Johnny's Motel

[testimonial_rotator id=1196]

[everest_counter id=’276′]

Tại sao không thử thử miễn phí 14 ngày của chúng tôi

Đơn giản và dễ sử dụng !!!

  • Không yêu cầu CC
  • Quản lý khách hàng
  • Tích hợp Trình quản lý Kênh
  • Cloud Based
  • Xử lý thanh toán (tuân thủ PCI-DSS)

Bắt đầu sử dụng Roomsy miễn phí

0

Bắt đầu ngay bây giờ